top of page
antigoni.jpeg

ANTIGONIC RIFT, 2015

Bombina Bombast presenterar ett projekt som utvecklar berättandet genom virtual reality (VR). 2015 kommer att ägnas åt att utforska olika sätt att använda Oculus Rift i scenkonstkontexter. Även om de har gjort flera projekt där de använt sig av spelstrukturer i teater, främst med videoguider på iPads, är detta Bombina Bombasts första försök med VR. 

 

antigonick rift är ett möte mellan orden och karaktärerna i en grekisk tragedi. Det är sammansatt av delvis lånat material från Anne Carsons Antigonick, som är en översättning av Sophokles Antigone, Det finns mörker och det finns text. Det finns masker och det finns dockor. Du är ständigt på jakt efter när nästa textrad i pjäsen ska dyka upp

Projekt+Portal+(kopia)
bottom of page