top of page
pride_boulevard+hemsan.jpeg

PRIDE @BOULEVARD, 2013

För andra året i rad anordnas en scenkonstfestival med hbtq-tematik på Boulevardteatern i Stockholm. Den här gången går den av stapeln 20-27 juli, som ett kulturkomplement till Stockholm Pride. Det som skiljer PRIDE@Boulevard från andra pridefestivaler är att scenkonsten står helt i fokus – främst ur ett feministiskt perspektiv. Vi vill vara en plattform för att utforska och utveckla nya sätt att gestalta hbtq på scenen. När temat tas upp på de stora teatrarna är det ofta den vita, unga, homosexuella mannen som står i centrum. Men även där kvarstår problemet med stereotypa kvinnoroller. Därför har vi huvudfokus på kvinnliga berättelser och representerar de grupper som inte bara marginaliseras i samhället i stort utan även inom den egna minoritetskulturen. – Lesbiska, bisexuella och queer- och transpersoner. Vi vill inte bara ifrågasätta heteronormen utan även homonormen.

 

Det finns fler än ett sätt att ta sig an denna tematik, därför har vi en blandad repertoar av nyproducerade verk, med ett brett spektrum av genrer. Allt ifrån shower och konserter till monologer och barnteaterföreställningar. Vi erbjuder något för alla och vill nå en mixad publik bestående av både redan invigda och rena noviser inom queerkultur. Genom att ha fler föreställningar per kväll, med skild hbtq-tematik, får publiken ta del av olika perspektiv. Det gynnar även en hbtq-publik. Stödet som vi i år fått från Stockholms stad har även möjliggjort att vi kunnat bli en ännu större och bättre festival som nu kan nå ut till många fler.

 

Credits

Med: Bombina Bombast, Trojkan Nöjesproduktion, Kvalitetsteatern and others.

Produktion: Adam Gardelin, Angelica Herger, Adriana Aburto Essén

pride+hemsan+2
pride_boulevard+hemsan
bottom of page