top of page
Virtual+Presence .jpeg

VIRTUAL PRESENCE PHYSICAL ABSENCE #1-6, 2013-14

Bombina Bombast och That Modem Generation presenterade sex performance under skivbolaget V.P.P.A. Konceptet för varje föreställning var platsspecifikt och utfördes på traditionella arenor som klubbar, utomhusfestivaler, svarta lådor, vita lådor och icke-traditionella platser som en övergiven skola och mitt i en skog.

 

Idén föddes någonstans mellan två kontrasterande fenomen - det första om hur information om den arabiska våren spreds över hela världen. Information om upplopp och demonstrationer cirkulerade hela tiden tack vare smartphones, Youtube, Twitter, vilket skapade möjligheten att se i den massiva händelsen från olika perspektiv. Det andra fenomenet är den ofta uttryckta rädsla för teknik och hur den dödar direkt kommunikation. 


 

Credits

Performers: Liv Kaastrup Vesterskov, Emma Bexell, Stefan Stanisic, Petra Huisman

Video design: Stefan Stanisic

Scenografi. Katrine Hoffmann

Hoffmann's assistanter: Maria Sloth, Sofie Shou Madsen

Musik: Olle Markensten

Producent: Petra Huisman

Tack till: Janna Holmstedt för att att vi fick låna dina plantor. 

Virtual+Presence+#1+hemsan
VPPA11
VPPA
VPPA5+Hemsan
bottom of page